Ondernemingsrecht

Van Rossem advocaten adviseert ondernemers bij:

 • algemene voorwaarden en leverantieovereenkomsten
 • arbeidsovereenkomsten, regelementen en ontslag 
 • distributie en agentuurovereenkomsten
 • handelsgeschillen en aansprakelijkheden
 • oprichting vennootschappen
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • werknemers participatie en certificaten
 • geschillen met aandeelhouders en bestuurders
 • en bestuursaansprakelijkheden
 • overname, fusie en reorganisatie
 • advies bij faillissement en doorstart van de onderneming

Advies en procesbijstand

Wij adviseren zowel startende ondernemers als grotere gevestigde ondernemingen die zowel nationaal als internationaal opereren. Wij adviseren bij de keuze van de rechtsvorm, oprichting van vennootschappen, opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, treden op bij geschillen tussen aandeelhouders en bieden begeleiding bij fusies, overnames, joint-ventures, management buy-outs, doorstarts, etc.

Wij stellen overeenkomsten en algemene voorwaarden op. Wij onderhandelen regelmatig voor cliënten en treden desgevraagd op als arbiter (Kamer van Koophandel) of mediator bij geschillen. Als een onderlinge oplossing niet mogelijk is, zijn wij toegerust om gerechtelijke procedures te starten. 

Wij procederen dan ook regelmatig nationaal en internationaal bij rechtbanken en NAI (Nederlands Arbitrage Instituut) voor ondernemers bij geschillen over leveranties, licenties, distributie-, en agentuurovereenkomsten e.d. Tevens beschikken wij over ervaring op het gebied van insolventierecht en adviseren wij bij herstructurering en doorstarts van bedrijven en bij structurele financiële problemen. Tenslotte procederen wij voor bedrijven bij incasso’s en het verhaal van vorderingen.

Legal audits, projecten en ad interim support

Wij voeren ook legal audits uit bij ondernemingen, onderdelen van de onderneming en / of (ICT) projecten. Daarnaast leveren wij juridische expertise en specialistische kennis op projectbasis of ad interim. Prijsopgave op verzoek.

Van ondernemer tot ondernemer

Van Rossem beschikt over ruime ervaring als ondernemer. Onze advisering is er op gericht bedrijfsrisico’s te voorzien en te beperken. Wij adviseren de ondernemer op strategisch niveau om problemen te voorzien, risico ’s te beperken en procedures te voorkomen. Als geschillen zich voordoen dan streven wij ernaar deze vanuit zakelijk perspectief snel en efficiënt op te lossen. Wij beperken ons niet tot het voeren van gerechtelijke procedures.