Particulier en  recht

Familierecht

Het familierecht gaat over zaken als:

 • echtscheiding
 • omgang met de kinderen
 • alimentatie en kinderbijdragen
 • verdeling en problemen bij de uitvoering 
 • gerechtelijke vaststelling vaderschap
 • estate planning

Van Rossem Legal Services adviseert en bemiddelt zo mogelijk bij echtscheidingen en levert daarnaast rechtsbijstand op het brede terrein van het personen- en familierecht. 

Naast rechtsbijstand bij zaken als echtscheiding, alimentatie en omgangsregelingen leveren wij ook advies bij de regeling van het gezag over minderjarigen, ontkenning of bewijs van vaderschap, curatele, onder bewind stelling en naamswijzigingen. Tevens werken wij samen met het notariaat bij estate planning.

Bij bemiddeling en mediation worden beide partijen actief betrokken bij het oplossen van de voorliggende geschillen, waarbij het kan gaan over de verdeling, alimentatie en omgang met de kinderen. Wanneer een onderlinge oplossing niet mogelijk is staan uiteraard alle juridische middelen ter beschikking. 

Huurrecht

Het huurrecht betreft met name advies en rechtsbijstand bij zaken als:

 • ontruiming
 • vaststelling huurprijs
 • huurovereenkomsten
 • huurgeschillen

Het huurrecht heeft onder meer betrekking op zaken als huurprijs, overdracht, huurbescherming, het niet nakomen van verplichtingen, beëindiging huurcontract, ontruiming, onderhoud en overlast. Van Rossem behandelt alle mogelijke geschillen en procedures op het gebied van huurrecht voor zowel huurders als eigenaren van woningen en bedrijfspanden.

Strafrecht

Voor spoedgevallen bel: 06 16 40 20 97

Als u wordt verdacht van een strafbaar feit of in verband met een strafbaar feit in verzekering wordt gesteld heeft u recht op, én een groot belang bij de bijstand van een goede en ervaren strafadvocaat. Wij staan u met raad en daad bij in alle fases van het strafproces. Ook slachtoffers en benadeelden die vervolging willen instellen en hun schade willen verhalen op de daders kunnen ons inschakelen.

 • vermogensdelicten
 • geweldsdelicten
 • verkeersovertredingen
 • economische delicten
 • milieu delicten
 • zedenmisdrijven
 • handel in verdovende middelen
 • verboden wapenbezit

Wij zullen u bijstaan tijdens het gerechtelijke vooronderzoek en vaak al voor het eigenlijke strafproces een dialoog aangaan met de Officier van Justitie. De ervaring leert dat het op deze wijze dikwijls lukt om de voor u vervelende gevolgen van de strafvordering aanzienlijk te beperken. Mocht een regeling niet tot de mogelijkheden behoren, dan strijden wij uiteraard voor uw belangen in de rechtszaal.

Van Rossem Strafadvocaten zijn zeer ervaren met de moderne strafrechtpraktijk en is in alle opzichten uitgerust om de zware verantwoordelijkheid van uw verdediging ter hand te nemen.

Aangehouden door de politie?

Als u bent aangehouden door de politie en wordt verdacht van een strafbaar feit heeft u snel en goede juridische bijstand nodig. Zonder advocaat staat u er immers alleen voor. Zeker als uw vrijheid u is ontnomen is het belangrijk dat u – zodra u bent aangehouden zo snel mogelijk een advocaat kan spreken voor advies over uw rechten.

Een dagvaarding gekregen?

Ook als u niet vastzit kunt u een dagvaarding krijgen om voor de rechter te verschijnen, bijvoorbeeld als u verdacht wordt van diefstal, fraude, mishandeling, een verkeersovertreding etc.. Ook dan is het noodzakelijk om snel de juiste advocaat in te schakelen.

Van Rossem Strafadvocaten

Het uitgangspunt voor onze strafrechtadvocaten is het strijden voor uw belangen en het verlenen van de beste juridische bijstand aan de verdachte of slachtoffer. 

Een afspraak

Als u problemen met de justitie heeft of deze verwacht dan kunt u ons altijd bellen op 020-5312006 of mobiel op 0616402097 en mailen voor een afspraak. 

Gefinancierde rechtshulp

Als u aan bepaalde (inkomens-)vereisten voldoet, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand door de overheid, klik hier voor meer info.

Immigratie recht

Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van het vreemdelingrecht. Wij begeleiden u bij het indienen van een aanvraag tot en met het verlenen van de verblijfsvergunning. Dat kan zijn voor gezinshereniging, het verrichten van arbeid, studie of op humanitaire gronden. Ook adviseren wij over de aanvraag tot het verlengen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur. Wij beschikken over kennis van het EU-recht 

Wij procederen tegen de IND, bij de rechtbank en bij de Raad van State over afwijzingen en / of de intrekking van een verblijfsvergunning, visa en naturalisatie. In dien  nodig procederen wij bij het Hof van Justitie EU en het Europees Hof voor de Rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EHRM).