Onze specialismen

Arbeidsrecht

Zoekt u een arbeidsrechtadvocaat? Wij staan u graag bij.

Ontslag
In het arbeidsrecht spelen grote belangen voor werknemer en werkgever. Bij ontslag spelen emoties vaak een rol wat kan leiden tot conflicten. Dan moet op tijd de juiste actie worden genomen. Tijdig advies en begeleiding is dan van groot belang. Wij zijn altijd bereikbaar, ook buiten kantooruren als dat nodig is.

Met u bekijken wij de situatie om te bepalen welke stappen moeten worden genomen om tot een oplossing te komen. Als het kan maken wij een onderlinge regeling, maar soms is de weg naar de rechter of UWV de enige oplossing.

Advies
Werknemer adviseren en begeleiden wij bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, vragen over het concurrentiebeding, geschillen over functioneren en problemen bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie.
Wij adviseren en begeleiden werkgevers o.m. bij ontslag, begeleiding van zieke werknemers, reorganisaties, het opstellen van arbeidsvoorwaarden en wij adviseren HR-afdelingen.

Ondernemingsrecht

Zoekt u een ondernemingsrecht advocaat ? Wij staan u graag bij!

Contracten
Ondernemers moeten snel over goede contracten beschikken om deals te sluiten. Wij beschikken over de kennis en ervaring om op de juiste contracten aan te leveren en het opstellen van contracten te begeleiden. Het gaat daarbij over de levering van producten en diensten, koop en huur, aanneming van werk, distributie en agentuurovereenkomsten, e.d.

Incasso
Daarnaast begeleiden wij ondernemingen bij de incasso van vorderingen, het leggen van beslag en het voeren van incasso kortgedingprocedures bij de rechtbank om uw vorderingen te innen. Indien nodig verzorgen wij de aansprakelijkstelling bij schadeclaims.

Opzet van de onderneming
We adviseren ondernemers bij het opzetten van de onderneming en begeleiden de oprichting van de juiste rechtspersoon, een vennootschap of BV als dat past. Wij werken daarbij samen met notarissen. Wij wijzen ondernemers op de risico’s en het beperken daarvan. Ook stellen wij aandeelhoudersovereenkomsten en managementovereenkomsten op.

Particulier & Recht

Wij adviseren en bemiddelen bij echtscheidingen en leveren rechtsbijstand op het brede terrein van het personen- en familierecht.

Wij staan bij voorkeur partijen bij als zij beiden bereid zij om met hulp van een ervaren mediator in onderling overleg uit elkaar te gaan.

Als partijen uit zijn op een conflict over de omgang, de alimentatie en de verdeling dan verwijzen wij ze graag door naar een collega.

Huurrecht

Huurgeschillen gaan over zaken als huurprijs, overdracht, huurbescherming, het niet nakomen van verplichtingen, beëindiging huurcontract, ontruiming, onderhoud en overlast. Wij behandelen alle geschillen en procedures op het gebied van huurrecht voor zowel huurders als eigenaren van woningen en bedrijfspanden. Ook stellen wij huurovereenkomsten op en / of adviseren daarbij.

Particulier & Recht

Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van het vreemdelingrecht. Wij begeleiden u bij het indienen van een aanvraag tot en met het verlenen van de verblijfsvergunning.

En wij procederen tegen de IND bij afwijzingen of intrekking van een verblijfsvergunning, visa en naturalisatie.

Ook staan wijd klanten bij de vast zitten in vreemdelingendetentie.

Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom betreft onder meer het terrein van het merkenrecht . Wij adviseren op het terrein van het intellectueel eigendom met name bij het registreren van merken en handelsnamen en geschillen op dat gebied
Wij begeleiden de registratie van merken bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), maar ook bij bescherming in de EU of bij wereldwijde bescherming, bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO) in Genève.

Bij geschillen over merken en handelsnamen voeren wij procedures bij rechtbanken en of het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).

Heeft u vragen, neem contact met ons op

Tel: 06-16402097 of mail naar vanrossem@vanrossem.nl